edf壹定发手机网页版机房设备维保项目中选公告

发布时间:2019-07-08    作者:xx    来源:未知    
 edf壹定发手机网页版机房设备维保项目
                       中选公告
比选人名称:edf壹定发手机网页版
比选人地址:北京市东城区美术馆后街23号
比选人联系方式:010-52176538
项目名称:edf壹定发手机网页版机房设备维保项目
 
 
中选人 中选金额
北京华创方舟科技股份有限公司 ¥290000.00元
 
 
 
 
 
中选公告日期:2019年7月8日
中选结果确定日期:2019年7月8日
 
 
 
 
                                            edf壹定发手机网页版
                                                          2019年7月8日